Markvandring om skjøtsel av kantsoner for pollinerende insekter


Torsdag 1. august kl 18.00 inviteres det til en markvandring
hos Torbjørn og Tora Kjærås i Andebu, Kjæråsveien 7, Andebu. Tema er skjøtsel
av åkerkanter – både udyrka og dyrka arealer.

Nytt i år er blant annet tilskudd for pollinerende insekter.
Både RMP og SMIL har tilskudd det kan søkes på. I tillegg til nytte for pollinerende
insekter kan slik skjøtsel også bidra til å hindre gjengroing.

Terje Rasmussen fra landbrukskontoret i Sandefjord og Hilde
Marianne Lien fra Fylkesmannen blir med oss på markdagen informerer RMP- og SMIL-tiltak
for skjøtsel av kantsoner.  NLR Viken presenterer
resultater fra forsøk med skjøtsel for å få grasmark til å blomstre. Det er
også startet et nytt prosjekt i Sandefjord med etablering av areal for pollinerende
insekter som vi informerer om. Vi besøker et areal hos Oddbjørn Rød hvor det er
sådd en kant for pollinerende insekter.

Møt opp og kom med spørsmål og innspill til landbrukskontor,
FMLA og NLR. Vi vil også gjerne få informasjon om praktiske erfaringer fra
slikt arbeid.

 

Det blir en enkel servering med litt mat og drikke.

VelkommenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag