Markvandring om skjøtsel av kantsoner for pollinerende insekter i morgen


31.07.19. Torsdag 1. august kl 18.00 inviteres det til en markvandring hos Torbjørn og Tora Kjærås i Andebu, Kjæråsveien 7, Andebu. Tema er skjøtsel av åkerkanter – både udyrka og dyrka arealer. – Møt opp og kom med spørsmål og innspill til landbrukskontor, FMLA og NLR. Vi vil også gjerne få tilbakemeldinger om praktiske erfaringer fra slikt arbeid, oppfordrer John Ingar Øverland i NLR Viken.


Nytt i år er blant annet tilskudd for pollinerende insekter. Både RMP og SMIL har tilskudd det kan søkes på. I tillegg til nytte for pollinerende insekter kan slik skjøtsel også bidra til å hindre gjengroing.

 

  • Terje Rasmussen fra landbrukskontoret i Sandefjord og Hilde Marianne Lien fra Fylkesmannen blir med oss på markdagen informerer RMP- og SMIL-tiltak for skjøtsel av kantsoner. 
  • NLR Viken presenterer resultater fra forsøk med skjøtsel for å få grasmark til å blomstre.
  • Det er også startet et nytt prosjekt i Sandefjord med etablering av areal for pollinerende insekter som vi informerer om.
  • Vi besøker et areal hos Oddbjørn Rød hvor det er sådd en kant for pollinerende insekter.

Møt opp og kom med spørsmål og innspill til landbrukskontor, FMLA og NLR. Vi vil også gjerne få informasjon om praktiske erfaringer fra slikt arbeid.

 

Det blir en enkelt mat og drikke.

 

Velkommen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag