Markvandring korn og åkerbønner, Undrumsdal


Hos Paul Christen Eikeberg og Hans
Christian Bjerkesti. Vi begynner i vårhvete Mirakel hos Hans Christian, videre
ser vi på høsthveten og åkerbønnene til Paul Christen. Det blir vurdering av
ugrasbekjemping, gjødsling, vekstregulering og føring av plantevernjournal.

Oppmøte: Solerødveien 488, Undrumsdal (Solerød sag)

Vel møtt!

Arr: Kornsatsing i Vestfold og NLR VikenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag