Markvandring korn og åkerbønner, Brunlanes


Hos Tor Hauane, Brunlanes, kl 08.30. Vi diskuterer ugraskjennskap, ugrasbekjemping, gjødsling i korn, og føring av plantevernjournal. Oppmøtested: Berviveien 1527.  Vel møtt!

Arr: Kornsatsing i Vestfold og NLR Viken


 


 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag