Markvandring i korn tirsdag 5. juni


03.06.18 Prosjektet “Kornsatsing i Vestfold” og NLR Viken arrangerer to markdager til tirsdag, en i Andebu og en i Sande. Det blir sett på høsthvete, vårhvete, bygg, havre og åkerbønner. Disse markdagene er åpne for alle, og vi oppfordrer alle kornprodusenter til å benytte anledningen til faglig påfyll og sosialt samvær.


Kl. 09.00-11.00 hos Jon Arne Opstad, Kodalveien 700, 3158 Andebu.  

Markdag i vårkorn. Vi skal se på Rødhette og Thermus bygg, Zebra og Mirakel vårhvete samt åkerbønner.

Veibeskrivelse

 

Kl. 18.00-20.00 hos Gunnar Rinde, Valleveien 47, 3070 Sande.  

Markdag i høsthvete, bygg og havre. I tillegg vil salgallmygg bli tatt opp som et tema.

Her blir det kaffe og enkel servering etterpå.

Veibeskrivelse

 

Begge markdagene er åpne!

Velkommen!
 

Har du spørsmål, kontakt prosjektleder i “Kornsatsing i Vestfold”, Oddbjørn Rød, 920 39093


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag