Markvandring i hvitkløverfrøeng


04.08.15 I nasjonal sammenheng er Vestfold stor på frødyrking. Nesten halvparten av alt frø av gras og kløver i Norge blir dyrket her. Hvitkløverproduksjonen er fortsatt liten, og Norsk Frøavlerlag satser på å øke produksjonen tilpasset behovet til norske grovfôrprodusenter. Forrige uke ble det arrangert en markvandring i hvirkløverfrøeng med fokus på høsteutfordringer. På markvandringen
møtte det opp flere førstegangsdyrkere som kunne få kunnskap fra erfarne dyrkere.

Les mer hos Norsk Landbruksrådgiving VikenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag