Markvandring i høstkorn og høstoljevekster


NLR Viken i samarbeid med “Kornsatsing i Vestfold” inviterer til markvandringer:

  • Mandag 8. april kl 8.30: Steinar Knutsen, oppmøte Torpeveien, Helgeroa. Vi begynner med å se på høstraps, så forflytter vi oss videre for å se på høstrug og avslutter i høsthveten til Sondre Austein.
  • Mandag 8. april kl 14: Trond Stange, Tinghaugveien 26, Ramnes. Vi begynner med å se på høsthvete. Her er også feltet i avlingskampen sådd, så det blir gode muligheter til å ta en titt i feltet. Her er det sådd fire forskjellige sorter. Noe er sprøyta mot overvintringssopp, noe ikke.
    Så forflytter vi oss for å se på høstraps som ble direktesådd med Mzuri, som vi også så på i høst.
  • Mandag 8.april kl 17.30: Otto Galleberg, Bøveien 2, Sande. Vi begynner med å se på høstraps og høstrug. Så forflytter vi oss for å se på høsthvete. I tillegg blir salgallmygg tema.

Vi ser på overvintring, eventuelle utfordringer med overvintringssopp og oppfrost, diskuterer gjødsling og ugrasproblematikk.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag