Markvandring i fôrmais, Ramnes. NB! Ny dato.


NLR Viken inviterer til markvandring fôrmais 29.08.2019                   

Tid:Sted: Bjørn Victor Folkvord, Ramnesveien 704            

Velkommen til markvandring fôrmais. Vi ser på sortsforskjeller, utvikling av planter, modningsgrad mm. Ta gjerne med kolber fra egne maisåkre.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag