Markvandring – beiteressurser og god drift av slått- og beiteareal


Vestfold sau og geit arrangerer markvandring med Julie Vik fra Viken NLR som faglig guide.

Markvandringer er hos Aleksander Førsund,Raveien 240, 3184 BORRE.
Mer info på http://www.nsg.no/vestfold/

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag