Markering for jordvernet


19.10.18. Denne høsten skal Stortinget vedta en oppdatert nasjonal jordvernstrategi. I den forbindelse var Bondelaget, Natur og Ungdom, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, jordvernforeninger og berørte grunneiere fra hele landet samlet utenfor Stortinget denne uka for å kreve bedre vern av matjorda.  Lederen i næringskomitéen, Geir Pollestad, fikk også med seg en felles uttalelse fra jordvernforeningene.  Les
mer hos Jordvern Vestfold.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag