Markdager Korn i Andebu og Sande


11.06.18. Forrige tirsdag arrangerte Kornsatsing i Vestfold og NLR Viken markdager i både Andebu og Sande. Det ble naturlig nok snakket en del om tørkesituasjonen, men de fremmøtte fikk se forskjellige type kornsorter og i Sande ble det litt ekstra snakk om salgallmygg.


Prosjektet “Kornsatsing i Vestfold” og NLR Viken arrangerte to markdager forrige tirsdag, en i Andebu og en i Sande. Det ble sett på høsthvete, vårhvete, bygg, havre og åkerbønner. Dette var åpne markdager og det var flere kornprodusenter som benyttet anledningen til faglig påfyll og sosialt samvær. 

 

Markdag Korn Andebu2

Markvandring for kornprodusenter er erfaringsmessig enklest å få til på kveldstid. Det møtte allikevel opp 10 interesserte produsenter også på den første samlinga, klokka 10 hos Jon Arne Opstad i Andebu. Invild Evju fra NLR Viken viste oss flere ulike vårkorn; Rødhette og Thermus bygg, Zebra og Mirakel vårhvete samt åkerbønner.

 

Markdag Korn Sande og Strømm (2) 

Kl. 18.00 var det oppmøte hos Gunnar Rinde i Sande. Der var det invitert til markdag i høsthvete, bygg og havre.

 

 

Markdag Korn Sande og Strømm (4)

Hans Kristian Teien, leder i Sande og Strømm Landbrukslag fortalte om sin erfaring med ugrasharving.

 

Markdag Korn Sande og Strømm (3)

Også i Sande var det Ingvild Evju fra NLR Viken som stod for det faglige opplegget.

 

Markdag Korn Sande og Strømm (6)

I tillegg til å se på ulike kornåkre, ble det orientering om salgallmygg. De som anses å ha størst risiko for å få denne myggen i åkeren er allerede kontaktet av NLR Viken..

 

Markdag Korn Sande og Strømm (7)

I Sande ble det også tid til kaffe og enkel servering etter markvandringen.

 

Markdag Korn Sande og Strømm (1)

Rundt 30 kornbønder hadde satt av kvelden til markvandring i Sande. Takk til prosjektleder Oddbjørn Rød for bilder og ord fra dagen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag