Markdag om presisjonslandbruk på Jarlsberg Hovedgård


Torsdag 6. juni kl 13.00 inviteres det til markdag på Jarlsberg Hovedgård med tema variabel gjødseling etter behov.
Jarlsberg Hovedgård er det bruket som har lengst erfaring i Norge med bruk av Yara N-sensor for variabel gjødsling etter behov.
Til markdagen får vi med oss ekspertene Yara, presisjonslandbruksansvarlig Knud Nissen og Tove Sundgren.

 
Foreløpig program: 
  • Bruk av sensorer og satellitt for presisjonsgjødsling, hvordan virker systemene og hvilke begrensninger har de.
  • Yara N-sensor erfaringer fra Sverige og på Jarlsberg.
  • Utviklingen videre i Norge, i hvilke vekster brukes slike systemer og i hvilke flere vekster kan de benyttes.
  • Andre områder hvor vi kan bruke sensordata
  • Hvordan ser fremtiden ut?
    • I framtiden, bruker vi systemer som Yara N-sensor, satellitt eller droner.
    • Kommer det nye typer mer presise gjødselspredere med bedre kontroll over spredningen.

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Viken.


 

 

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag