Markdag mekanisk ugrasbekjempelse i korn, Undrumsdal


Tid og sted: Onsdag 15.5 kl 18-ca 20 hos Bjørnar J.
Langklep, Hengsrudveien 811, Undrumsdal.

Ugrasharving er et mekanisk tiltak som er aktuelt som
alternativ til kjemisk plantevern mot ugras. Hos økologiske kornprodusenter er
det en foretrukket metode for bekjempelse av frøugras. Vi ser på praktisk bruk
av harven og gir info om metoden. For ikke-økologer gis det tilskudd på 80 kr
pr daa for bruk av ugrasharv i kornåker.


Mot kveke virker ugrasharva dårlig, da er det mer
effektivt å bruke harv av typen Kvik-Finn/Kvik-up. Dersom værforholdene ligger
til rette ser vi også på denne metoden i praksis.


Rådgiver Silja Valand stiller med informasjon på
markdagen.


Velkommen til markdag!


Arr. NLR Viken og Kornsatsing i VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag