Markdag fra grasmark til blomstereng


Fredag 7. juni kl 10.00 inviteres det til en markdag på Opsahl Nordre i Re som drives av Hans Edvard Torp. Tema er hvilke tiltak kan vi gjøre for å få grasmark til å bli å bli en mer blomsterrik mark.
Med store utfordringer for insekter og pollinatorer spesielt på grunn av tap av leveområde har tiltak som tar tilbake gjengrodde grasarealer til mer blomsterrike areal blitt viktige. NIBIO arrangerer i samarbeid med NLR en markdag i Vestfold, på Opsahl Nordre i Re. Arealet drives av Hans Edvard Torp og han har stilt det til disposisjon for et prosjekt som skal undersøke hvilke tiltak som er mest effektive for å mer blomstrende vegetasjon på arealer som domineres av gras.
NLR Viken har de siste to årene gjennomført forskjellige tiltak på storruter for å undersøk hvilke som gir størst positiv effekt for blomstrende vegetasjon.
Program
Detaljprogram er ikke helt ferdig men til markdagen kommer forskerne Trygve Aamlid, Ellen Svalheim og Wenche Dramstad fra NIBIO med sine store kunnskap. Fra NLR Viken deltar John Ingar Øverland.
Det blir en enkel servering.
Detaljert program kommer seinere.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag