Markdag for medlemmer i NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag


13.06.18. Som tidligere år arrangerer NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag markdag i fellesskap. Tirsdag 19. juni kl 18.00-21.00. Det blir besøk hos flere ulike produsenter, der det blir mulighet til å se på økologisk engsvingelfrøeng, rødkløverfrøeng, vårraps, to forsøk; sortsforsøk og gjødslingsforsøk, et forsøk med Hussar Plus i timoteifrøeng, samt forsøk
med biogjødsel i korn og gras. Frøavlerlaget serverer jordbær og is og info.  Les mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag