Markdag fangvekster i kornproduksjon


22.10.18. NLR Viken inviterer til markdag fangvekster i kornproduksjon mandag 29. oktober kl 15.00. Det blir besøk to steder; hos Thor Johan Thorød og hos Yrjan Fevang. Tema for markdagen er bruk av fangvekster som jordforbedring og erosjonsdemper i åpenåkerproduksjon. Vi ser på forsøksfelt med fangvekster som biologisk jordløsning. Les
mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag