Markdag: Fangvekster i korn


Sted: Reidar Lund, Stokke Raveien 682, Stokke

Vi ser på demofelt hvor vi har sådd raigras om våren, oljereddik + forvikke i stående kornåker i slutten av juli og oljereddik + forvikke etter høsting av kornet. Vi vurderer og diskuterer effekten/ nytteverdien av de ulike vekstene (hindre næringslekkasje, ta vare på jorda, bedre jordkvaliteten, sanere sykdommer/ skadedyr mm). Feltet ligger rett ved gården. Det blir kaffe og noe å “biteti”. Det er åpent for alle. Velkommen!

Arr. NLR Viken med økonomisk støtte fra FMLA Vestfold

Les mer om vårt prosjekt med fangvekster:

https://viken.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/fangv17/ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag