Markdag: Fangvekster etter tidlig produksjon


Sted: Henrik Berg, Søndersrød Gård i Helgeroa (Helgeroveien 1104).

Her ser vi på ulike
fangvekster sådd 13. juli på areal hvor det hadde vært tidlig gulrot.
Vi vurderer og diskuterer effekten/ nytteverdien av de ulike vekstene (hindre
næringslekkasje, ta vare på jorda, bedre jordkvaliteten, sanere sykdommer/
skadedyr mm). Feltet ligger langs gårdsveien opp mot gården. Kaffe og
“biteti”.

Arr: NLR Viken med midler fra FMLA VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag