Markdag Agronomiprosjektet på Bjune


NLR Viken har startet et agronomiprosjekt som finansieres av Fylkesmannen i Vestfold. Det har blitt anlagt et større forsøk på Bjune som tar for seg ulike veksters evne til å løsne jorda, samt ulike tidspunkt for mekanisk jordløsning. 28. august blir det arrangert markdag for å se på forsøket.


Tid: 28. august kl 9-12

Sted: Langs Bispeveien (Rv 35) – midt mellom avkjøringa til Kåpe og Linnestad.

  

Vi har anlagt et større forsøk hvor det er sådd 6 ulike vekster(bygg, åkerbønner, raigras, grønnfor m/fôrgjenlegg, bygg m/timoteigjenlegg). En tredjedel av feltet ble jordløsna før såing, 1/3 er løsna etter såing, og 1/3 er ikke løsna i det hele tatt.

 

Agronomiprosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Vestfold.

 

Einar Strand fra Bioforsk og Eirik Kolsrud, NLR Østafjelds blir med oss gjennom dagen med sine erfaringer.

 

Program:  

9.00     Kaffe og kake ved oppmøte, Ingvild og Kari ønsker velkommen

9.15     Informasjon om feltet – Resultat av penetrometermålingene

9.30     Erfaringer med penetrometermålinger og jordløsning i Buskerud

            v/Eirik Kolsrud NLR Østafjells

9.45     Kort informasjon om Bioforsk sitt agronomiprosjekt Agropro

            v/Einar Strand Bioforsk/Kornkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving

10.00   Vi ser på graveprøvene, og rotutvikling i løsna og uløsna ruter

            de ulike vekstene (grønnfor m/gjenlegg, bygg m timotei gjenlegg,

            åkerbønner, raigras, pionerblanding).

            Enkel jordstukturtest, samt jorda sin infiltrasjonsevne.

            Spørsmål og diskusjon undervegs

12.00   Slutt 

 

Vel møtt!

 

Les mer hos NLR Viken

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag