Markdag 28.08. om jordløsning


27.08.14.  NLR Viken har startet et agronomiprosjekt som finansieres av Fylkesmannen i Vestfold. Det har blitt anlagt et større forsøk på Bjune i Re som tar for seg ulike veksters evne til å løsne jorda, samt ulike tidspunkt for mekanisk jordløsning. Torsdag 28. august kl 09.00 blir det arrangert markdag for å se på forsøket. Les mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag