Mange ville diskutere melkekvoter


08.08.19 Over 60 møtte opp på Melsom vgs for å være med på å diskutere hvordan vi skal nedskalere norsk melkeproduksjon. På grunn av bortfall av Jarlsberg-eksporten, og økt import, er dette nødvendig og vil ha store økonomiske konsekvenser for melkeprodusentene. Vestfold Bondelag og produsentlaget i TINE inviterte til dette møtet for å høre hva melkebøndene mener. Mange møtte opp, også fra
Telemark.

Les mer hos Vestfold BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag