Mange ønsket omkamp


27.04.18 I lokallagas innspill til jordbruksoppgjøret, og ikke minst i generaldebatten på Vestfold Bondelags årsmøte, ga medlemmene sterkt uttrykk for at de ønsker gjeninnført arealtilskuddet på grovfôr i sone 1. Prinsipielt er det enighet om at vi må dyrke korn og grønt der det er mulig, men hele sone 1 er ikke store, fine jorder. På noen arealer er det også riktig å dyrke grass av miljøhensyn. -Jeg forstår
at enkelte medlemmer er skuffa når de ikke finner dette igjen i Bondelagets krav, sier nestleder i Vestfold Bondelag, Silje Eckdahl, som i denne saken forklarer hva som ligger i kravet for å gjøre soneinndelingen mer treffsikker.


Lite forutsigbart og lite treffsikkert 

I løpet av de to siste jordbruksoppgjørene har hele arealtilskuddet til grovfôr blitt fjernet i Vestfold og resten av sone 1. -Dette har gitt store i inntektstap for mange av våre medlemmer, sier Silje Eckdahl. -Spesielt reagerer vi på at endringen har skjedd brått og at den rammer alle i Vestfold, også de som har jord som bare er egnet til grass. -Mange har langsiktige jordleieavtaler gjør at leieprisene ikke rekker å justere seg ved slike brå
endringer, forteller Silje Eckdahl.

Argumentet for å fjerne tilskuddet var å styrke kornproduksjonen. Det ble raskt kraftige reaksjoner, spesielt i områder der det åpenbart er mest egnet til grovfôrproduksjon.

Se nettsak om reaksjonene i 2016 

 

Ønsker mer treffsikker soneinndeling 

I kravet ber jordbrukets forhandlingsutvalg «Landbruksdirektoratet om å kartlegge enkeltbruk og områder som har kommet åpenbart negativt ut i soneplasseringen» (side 103 i kravet). Vi peker på at sonene for arealtilskuddet er grovmasket, og ikke tar hensyn til at produksjonsforholdene varierer mye innen hver sone. I kravet står det: «Betydelige endringer i arealtilskuddene, med fjerning av arealtilskuddsone 1 i fjor, øker behovet for mer treffsikre
inndelinger av sonegrensene
». -Vi gir ikke opp å få tilbake grovfôrtilskuddet i Vestfolds grassområder, sier Eckdahl. -Det er viktig at vi får gjennomslag for kravet om en gjennomgang av sonene, noe som kan gi oss et bedre grunnlag for en omkamp i 2019.

 

Sikre drift av små jordstykker 

Jordbruket krever også at det innføres et driftsvansketilskudd basert på teigstørrelse (side 48 i kravet). Dette kan treffe godt også i Vestfold for å sikre at de minste jordene ikke går ut av drift.

 

Har du spørsmål eller meninger om dette? Ta kontakt med nestleder Silje Eckdahl, 915 95593, eller fylkesleder Thorleif Müller, 905 67544.

 

Her er et par bilder fra slåtten på gården Breidal i Hedrum. Her driver Arne Martin Malerød med melk- og kjøttproduksjon. -Bildene er fra det beste jordet jeg har hjemme, forteller han.

Grovforproduksjon i Vestfold Breidal Arne Martin Malrød

Grovforproduksjon i Vestfold 2 Breidal Arne Martin Malrød

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag