Mange nye tillitsvalgte i Bondelaget


19.11.14 Mandag kveld møttes over 20 nye tillitsvalgte fra lokale Bondelag til en samling på Gjennestad. Fylkeslaget, med styremedlem Hans Edvard Holtung i spissen (bildet), hadde invitert for å informere nye om Bondelaget, kontoret, forventninger og tips til drift av et lokallag. -Det er flott at det er så mange nye, og særlig så mange unge, som tar på seg verv i Bondelaget, sa Holtung.


Nye tillitsvalgte. Salen 3

Fra venstre: Anders Løverød, Ramnes, Axel Holt (bak), Ramnes, Trygve Abrahamsen, Sandar, Helge Brattekværne, Stokke, Tor Anton Stensholt, Lardal, Laila Lauvstad Berg, Lardal, Ole Andreassen, Borre og Undrumsdal og Knut Borge, Fon.

 

På møterommet på Grønt Fagsenter 

Samlingen var på møterommet til Vestfold Bondelag på Grønt Fagsenter, Gjennestad. Vestfold Bondelag og flere andre organisasjoner tilknyttet landbruket leier kontorer her. De nye tillitsvalgte fikk informasjon fra org sjef Elin Røed om hvem de ansatte er og hva de jobber med. -Dere må bare ringe hit til oss hvis dere lurer på noe, sa Røed. -Vi prøver å hjelpe dere det vi kan. Det skal være enkelt for dere å drive lokallag
i Vestfold! Vi vet også et tillitsverv i lokallaget er noe dere har påtatt dere ved siden av jobb både på og  ofte utenom gården.

Se oversikt over ansatte på Vestfold Bondelags kontor

 

Nye tillitsvalgte. Salen 4

Fra venstre: Marius Urang Hatrem, Fon, Kristoffer Skau, Fon, Mette Wold, Sem, Alf Solberg, Andebu, Morten Erichsen, Våle og Anne Elisabeth Dammen, Stokke.

 

Forventninger til lokallaget 

I Vestfold er det nå 18 lokallag. Alle fungerer, alle har hatt årsmøte innen fristen og alle har valgt leder og nytt styre. Kontakten med fylkeslaget er også god. Kun ett lag var ikke representert på Ledermøtet tidlig i november, og i fjor sendte 12 av laga skriftlig innspill til jordbruksforhandlingene. Dette er fylkeslaget godt fornøyd med. -Bondelaget er også en viktig sosial arena, sa Holtung. -Her møtes bønder, grunneiere og personlige
medlemmer på tvers av produksjoner og generasjoner.

Lokallaga er svært ulike. For noen er det nok å arrangere et par møter i løpet av året, mens andre lag har stor aktivitet, både for medlemmer og mot politikere eller folk flest. Forventningepresset, spesielt eget, kan være stort. Derfor har Norges Bondelag et MÅ-BØR-KAN-skjema som kan hjelpe lokallaga til å være fornøyd med eget aktivitetsnivå.

 

Nye tillitsvalgte. Hans Kristian m.fl.

Fra venstre: Jannicke Sando, Camilla , Per Reese og Hans Kristian Teien, alle fra Sande og Strømm Landbrukslag

 

Nye tillitsvalgte. Camilla m.fl.

Christel Haugerud, Botne og Hillestad, Camilla Røed, Botne og Hillestad og Peder Jahre, Ramnes. Anders Rygh fra Botne og Hillestad Bondelag var også med, men har klart å unngå fotografen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag