Mange nye bondelagsmedlemmer!


11.12.16. Noen tror kanskje at medlemsverving er kjedelig? Da skulle de vært med på vervedagen hos Vestfold Bondelag på torsdag. Hvert nye medlem ble markert med sjokoladekule i gull og bjelleklang og ververne gav seg ikke før målebegeret var fullt!


Vellykket vervedag

Onsdag samlet f.v. Arne Martin Malerød, Elisabeth Larsen, Harald Lie, Thorleif Müller, Erik Grytnes, Anne-Helene S. Bruserud og Elin Røed seg på bondelagskontoret på Grønt Fagsenter for å verve. Det ble en morsom dag!

 

Thorleif Müller ringte rundt

Fylkesleder Thorleif Müller og de andre hadde på forhånd mottatt flere tips på bønder og andre landbruksinteresserte som burde bli spurt om de ønsket å bli bondelagsmedlemmer! Så da var det bare å hive seg på telefonen.

 

Fornøyde ververe markerer medlem nr 3171

Og nye medlemmer skulle feires! Her har Arne Martin Malerød, nestelder i Hedrum og Erik Grytnes, nyvalgt leder i Andebu akkurat vervet dagens 10. og 11. nye medlem. Da var det inn på kontoret til org.sjef Elin Røed som ristet i den sagnomsuste bondelagsbjella, før ververne vel fortjent kunne legge på hver sin sjokoladekule i gull!

 

Fjorårets storverver Anne Helene Sommerstad Bruserud deltok også denne gangen

Anne Helene Sommerstad Bruserud vant fjorårets vervekampanje og stilte opp også i år. Her har hun akkurat vervet et nytt medlem og får legge på en kule.

 

Harald Lie ringte rundt

Nestleder Harald Lie og de andre fikk mange gode samtaler om landbruk, om viktigheten av en sterk organisasjon som jobber for norsk matproduksjon og fordeler ved å være medlem i Bondelaget. Harald Lie alene vervet 7 medlemmer!

 

Felles feiring av av medlem nr 3177 var på plass

Felles feiring av at medlem nr 3177 var på plass!

 

En ny gullsjokolade for hvert nytt medlem. Da nytt medlem nr 20 var et faktum var det fullt!

Her får Arne Martin Malerød æren av å fylle måleglasset og ververne kunne glede seg over 20 nye medlemmer! 13 av disse var bønder som ønsket å være medlem, resten ble personlige medlemmer fordi de har et hjerte for fortsatt norsk matproduksjon og at de synes Bondelaget jobber godt for å få til dette.

 

-Da jeg kom hjem var det dessuten en bonde fra Sandefjord som ringte meg og spurte om å få bli medlem. Han hadde fått med seg at det var vervedag og hadde egentlig ventet på å bli oppringt. Sånt er morsomt, sier org.sjef Elin Røed som kan fortelle at flere av lokallagene i Vestfold har egne planer for verving nå i desember. Så vervinga stopper ikke opp selv om vervedagen er over.

 

Les mer om medlemskap i Norges Bondelag her

 

Du er selvfølgelig også velkommen til å verve selv og få flotte vervepremier

 

Eller du kan kontakte ditt lokallag og få de til å kontakte nye bønder som du vet har flyttet inn i nabolaget. Disse må jo også få muligheten til å bli medlemmer!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag