Mange lokale Bondelag har egen Facebookside


Publisert: 17.12.2019

Sosiale medier har blitt en viktig kanal for å spre informasjon og dele artikler. Det har de lokale bondelaga forstått. I Vestfold og Telemark har hele 17 lokallag åpne Facebooksider der de viser fram aktiviteten og mobiliserer til arrangement. I tillegg har flere lokallag lukkede grupper som fungere som en diskusjonarena for styret eller medlemmene.

Ny Facebook-side

Brunlanes Bondelag opprettet egen Facebookside i høst. Der hadde styret et hyggelig julestyremøte (se bildet) for å bli litt bedre kjent på en litt mer uformell måte, og der de i tillegg presenterte en facebookside for Brunlanes Bondelag. De håper å nå bedre ut til egne medlemmer, og kanskje få nye til å melde seg inn. De har i løpet av kort tid fått over 300 følgere.

Julestyremøte i Brunlanes Bondelag, sekretær Håvard Dolven, leder Kaja (Per Halvor) Mostad, nestleder Marthe Hillestad. 2 vara Astrid Bjørnson, kasserer Torbjørn Dolven og 1 vara René Book.

 

Over 700 følgere

Både Gjerpen og Solum Bondelag og Bamble Bondelag har Facebooksider med over 700 følgere hver. Vi vil oppfordre alle til å ta en titt for å se på all aktiviteten.

Del artikler på sosiale medier

Noe av det som har blitt bedre på den nye landbruksportalen Grønt Fagsenter er muligheten til å dele artikler på sosiale medier. Prøv!
På den måten kan vi nå flere med informasjon om hva som rører seg i landbruket i Vestfold og Telemark. Vi ser dessverre at artikler som ble delt på Facebook før omleggingen nå i desember, ikke kommer fram. Det skal bli bedre på alle nye artikler

Disse lokallaga har egen Facebookside:
Tjølling
Stokke
Brunlanes
Sande og Strømm
Borre og Undrumsdal
Våle
Ramnes
Andebu
Lardal
Bamble
Gjerpen og Solum
Siljan
Drangedal og Tørdal
Saude og Nes
Seljord
Vinje og Tokke
Fyresdal

Søk på Facebook, så finner du dem!

Julemiddag i Bamble Bondelag. Hentet fra deres Facebookside

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag