Mange forskriftsendringer trådte i kraft 1. januar


07.01.15. Like før jul gjennomførte Landbruks- og matdepartementet en rekke forskriftsendringer som gjelder fra og med 1. januar. Konsesjonsgrensen for kylling ble doblet, import av jordbærplaner er tillatt, dyrevelferdsregelverke for slaktekylling er endret, det er innført tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg og avløsertilskuddet må nå utbetales rett til bonden.

Les mer om disse og andre forskriftsendringer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag