Mange årsmøter – stort engasjement!


Publisert: 24.10.2021

Bondelagsorganisasjonen i Vestfold og Telemark er nå inne i den mest intense årsmøtetida. Årsmøtene i de lokale bondelaga vitner om stort engasjement. Bedre økonomiske rammevilkår som muliggjør inntekt på nivå med andre er et gjennomgående tema på årsmøtene. Her følger “glimt” fra noen av årsmøtene.

Drangedal og Tørdal Bondelag

Det var 9 engasjerte medlemmer som stilte på årsmøtet til Drangedal og Tørdal Bondelag. Fra fylkesstyret møtte Hege Gonsholt. Økonomi og inntekt var ett av flere temaer som var oppe i årsmøtet. Jordleie, kvoteleie og tilleggsforhandlinger var og noe som opptok forsamlingen. Årsmøtet brukte og en del tid på den nye regjeringsplattformen. Det var gjenvalg på alle til styret, og Simen Rønning fortsetter som leder av laget.

 

God stemning i en engasjert forsamling i Drangedal og Tørdal Bondelag
God stemning i en engasjert forsamling i Drangedal og Tørdal Bondelag

Stokke Bondelag

Stokke Bondelag hadde sitt årsmøte på Furulund kro. Det møtte 27 medlemmer på årsmøtet, og det blir rapportert om god stemning og et engasjert ordskifte. Fra fylkesstyret møtte leder i Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland. Bjørn D. Breivik ble gjenvalgt som leder i laget, mens Andre Larsen ble valgt som nytt styremedlem.

Lardal Bondelag

Lardal Bondelag gjennomførte sitt årsmøte på Klokkergården. På årsmøtet møtte det 12 medlemmer. Tema på årsmøtet, i tillegg til obligatoriske årsmøtesaker, var blant annet mulighet for høyere prisuttak på leveranser til Tine og Nortura. Det ble gjenvalg på leder, noe som betyr at Thomas Pettersen fortsetter i ledervervet. Fra fylkesstyret møtte Anne Birgitte Riis-Johansen.

Sandar Bondelag

Sandar Bondelag hadde sitt årsmøte på Furu Egg. Det var en engasjert årsmøteforsamling hvor det ble et godt landbrukspolitisk ordskifte. Det møtte i alt 27 stemmeberettigede, og det ble gjenvalg på alle som var på valg til styret. Leder av laget er Birgitte Ringdal Brekke. Fra fylkesstyret møtte leder i Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland.

 

Godt oppmøte på årsmøte i Stokke Bondelag.
Godt oppmøte på årsmøte i Stokke Bondelag.
God stemning og godt engasjement på årsmøtet til Sandar Bondelag.
God stemning og godt engasjement på årsmøtet til Sandar Bondelag.

Bø Bondelag og Saude og Nes Bondelag

De to bondelaga i Midt-Telemark kommune hadde som vanlig en felles første del, før de gikk i hver sine årsmøter. Nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag, Silje Eckdahl møtte og orienterte om aktuelle landbrukspolitiske og organisatoriske saker. I debatten som fulgte ble det blant annet pekt på at ulike medier feilinformerer om kjøttproduksjon og denne produksjonens påvirkning på klimaet. Spesielt ble det pekt på et innslag som hadde blitt sendt på NRK Super, som er et program hvor målgruppen er barn og unge. Fylkesstyret vil følge opp dette. Det møtte i alt 20 medlemmer til sammen på de to årsmøtene. I Bø Bondelag ble Astrid Staurheim valgt til ny leder av laget. I Saude og Nes Bondelag fortsetter Kjetil Nyhus.

Vellykket årsmøte for bondelaga i Midt-Telemark kommune
Vellykket årsmøte for bondelaga i Midt-Telemark kommune
Styret i Bø Bondelag etter årsmøtet: Fra venstre Eirik Idland, Håkon Holtar, Neri Hegnastykket, Astrid Staurheim (leder), Øystein Sisjord og Ingebjørg Li.
Styret i Bø Bondelag etter årsmøtet: Fra venstre Eirik Idland, Håkon Holtar, Neri Hegnastykket, Astrid Staurheim (leder), Øystein Sisjord og Ingebjørg Li.

Våle Bondelag

Våle Bondelag hadde sitt årsmøte på Våle Prestegård. Det møtte 14 medlemmer på årsmøtet, og fra fylkesstyret møtte Inger Synøve Johnsen. Flere temaer var oppe i årsmøtet, blant annet hvordan øke inntekt uten at det resulterer i ødeleggende overproduksjon. Andre temaer som var til debatt var prioritering av IBU midler, hvor flere mente at midlene i større grad må brukes til renovering av eksisterende bygningsmasse uten produksjonsøkning, fremfor nybygg. Alle som var på valg ved årsmøtet ble gjenvalgt, og leder for laget er Svein Ivar Ånestad.

Sannidal og Skåtøy Bondelag

Laget hadde sitt årsmøte på Mo skole i Sannidal. Det møtte 9 stemmeberettigede medlemmer. Fra fylkesstyret møtte Anne Birgitte Riis-Johansen. Sannidal og Skåtøy er et lag i en kommune med mange mindre bruk, og hvor de fleste medlemmene er deltidsbønder. Laget har lang og god tradisjon for svært vellykkede Åpen Gård arrangementer, og laget er veldig klar for å arrangere på nytt neste år. Ragnhild Fuglestveit fortsetter som leder av laget.

 

Fra årsmøtet til Sannidal og Skåtøy Bondelag.
Fra årsmøtet til Sannidal og Skåtøy Bondelag.
Ragnhild Fuglestveit (til venstre) fortsetter som leder av laget.
Ragnhild Fuglestveit (til venstre) fortsetter som leder av laget.

Andebu Bondelag

Andebu Bondelag hadde sitt årsmøte på herredshuset i Andebu. Det møtte i alt 17 stemmeberettigede medlemmer. Flere temaer var oppe i årsmøtet, og det ble mye diskusjon om blant annet RMP ordningen. Det var også et stort engasjement i årsmøtet knyttet til at grasproduksjon i sone 1, igjen må komme inn i arealtilskuddsordningen. Årsmøtet drøftet også hvordan man kan unngå overproduksjon ved et inntektsløft i næringa. Ny leder i laget ble Alf Solberg. Fra fylkesstyret møtte Inger Synøve Johnsen.

 

Det var stort engasjement på  flere temaer under årsmøtet til Andebu Bondelag.
Det var stort engasjement på flere temaer under årsmøtet til Andebu Bondelag.
Avtroppende leder Bjarne Sommerstad orienterer.
Avtroppende leder Bjarne Sommerstad orienterer.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag