– Man må ha respekt for kunnskap for å produsere mer mat i Norge


12.09.15. Slik innledet daglig leder Åsmund Bjærtnes i Bjærtnes og Hoel AS på Smidsrød gård, da bønder, næringsmiddelindustrien og politikere samlet seg på gården for å diskutere rammebetingelsene for grønnsaksproduksjon.  Bjærtnes var vertskap på møtet som ble arrangert av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).  Han og Bjørge Madsen fra Skjærgården Gartneri hadde
plukket ut fire hovedtemaer de mener det er viktige å satse på for å utvikle verdiskapingen i jordbruket:

Tollvern, jordvern, grøfting (drenering av dyrket mark) og kunnskap. Les mer hos VestViken24. ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag