Lunsjmøte med fylkespolitikere


18.04.18. Mandag hadde Vestfold Bondelag invitert seg til lunsjmøte med gruppelederne i fylkestinget. På agendaen stod selvfølgelig en velsmakende lunsj, men også diskusjon rundt viktige landbrukspolitiske tema.


Møte med gruppeledere 16 04 2018

Vestfold Bondelag har god kontakt med de ulike partiene og fylkespolitikere i Vestfold. Mandag inviterte vi oss til lunsjmøte med gruppelederne i fylkestinget. De som hadde anledning til å møte var som vi ser på bildet over, f.v. Arve Høiberg (AP), Kåre Pettersen (V), Kathrine Kleveland (SP) og Harald Moskvil (MDG). Fra Vestfold Bondelag stilte fylkesleder Thorleif Müller, nyvalgt nestleder Silje Eckdahl og rådgiver Amund Kind.

 

Møte med gruppeledere 16 04 2018 (2)

Müller hadde tatt med seg god matpakke fra Presterud Gårds Landkafe på Nøtterøy og praten gikk livlig om både smått og stort innenfor landbruk. Fylkespolitikerne var naturlig nok ekstra opptatt av de temaene hvor fylkeskommunen har et ansvar. Berørt ble revisjonen av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og jordvern, hva som kommer til å kjennetegne landbruket i nye “Vestfold og Telemark”, agronom- og gartnerutdanninga
i fylket, pågående prosjekter m.m.

 

Gruppelederne viste at de er dyktige på landbruk og det ble også gode diskusjoner rundt hva slags landbrukspolitikk vi ønsker oss framover og det forestående jordbruksoppgjøret.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag