Lovende kornhøst


Publisert: 05.08.2020

Mange kornbønder ser ut til å kunne glede seg over en god kornhøst i år. John Lundsett tresket 6-radsbygg allerede 31. juli og er godt fornøyd med resultatet. Tidlig start på våronna var en av suksessfaktorene, tror han.

John Lundsett kom tidlig i gang med denne flotte byggåkeren.

Lundsett driver økologisk melke- og kornproduksjon på gården Petersborg i Gjerpen. Allerede 15. april sådde han 6-radsbygg. – Det var med hjertet i halsen, sier han, men en “dansk vinter” og en god høstpløying tilsa en tidlig start dette året. Nå er han glad for det og er godt fornøyd med ca 500 kg på målet. I løpet av uka regner han med å være ferdig med å treske det resterende kornet.

Det er ennå for tidlig å si noe om hvordan kornhøsten blir, men det kan se ut til at årets kornavlinger blir høyere enn normalen. Dette er godt nytt for norsk sjølforsyning.

Korn er den råvaren som betyr relativt mest i vårt kosthold, og er dermed viktig både for vår sjølforsyning og vår beredskap. De siste årene viser at kornhøstene kan variere enormt. Som følge av klimaendringene er det utsikter til hyppigere tilfeller av både tørke og flom.

Norges Bondelag har vært tydelige på at regjeringa må følge opp anmodninger fra Stortingsflertallet om å etablere et beredskapslager for korn. Et forslag om beredskapslager ble diskutert og behandlet i juni i år. Dessverre ble forslaget nedstemt av Næringskomiteen på Stortinget.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag