Lov om handelsskikk vellykket i England


30.06.14. Loven om god handelsskikk utgjør en forskjell. Slik konkluderte britiske leverandører og bønder da den første årsrapporten fra det britiske handelstilsynet ble lagt fram.  Ordningen pålegger blant annet dagligvarehandelen å betale varene i tide, varsling i god tid og kommersielle grunner for å ta varene til en leverandør ut av hyllene, forbud mot krav om betaling for markedsføring og hylleplassering,
og for skade og svinn oppstått etter at vare er levert. Mye av dette kan virke selvsagt, men en spørreundersøkelse lagt fram samme dag viste at under 50% av leverandørene hadde skriftlige avtaler med dagligvarekundene. Storbritannia har tidligere prøvd et frivillig system som ikke fungerte. Handelstilsynet kan nå ilegge bøter. De påpeker at dette er svært viktig for at systemet skal fungere. Les mer hos Norges
Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag