Lov om forbud mot hold av pelsdyr i Stortinget i dag


13.06.19 I dag behandler Stortinget pelsdyrforbudet. De skal også vedta prinsippene for erstatning. Mange pelsdyrbønder og representanter fra Bondelaget er på plass på galleriet og følger debatten. Advokat i Norges Bondelag, Ole Jacob Helmen, sier til Nationen at regjeringens forslag er et angrep på rettssikkerhet, eiendomsrett og vern av enkeltindividet. “Kjernen i saken er om pelsdyroppdretterne skal ha et rettsvern for sitt fulle økonomiske
tap som følge av lovforbud mot fortsatt drift. Utvalget som vurderte pelsdyrnæringens framtid forutsatte at full erstatning må innebære at det gis erstatning for bortfall av retten til fortsatt drift”, sier han i et innlegg i Nationen.

Les Ole Jacob Helmens innlegg om pelsdyrforbudetALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag