Look to Sveits


21.02.18 Sveitisk landbruk imponerer, og blir ofte tatt fram som et godt eksempel på at en detaljert og målrettet landbrukspolitikk virker. Det er noen likheter med Norge. Begge land har fjell og marginale områder, har egen landbrukspolitikk og er høykostland med en åpen økonomi. Det er også ca 10 millioner dekar jordbruksareal i begge land. I Norge utgjør dette 3% av arealet, mens det i Sveits utgjør hele 39%. Sveits har også
en helt annen befolkningstetthet og et helt annet klima enn Norge. AgriAnalyse har laget en rapport om sveitsisk jordbrukspolitikk. Denne ble presentert på et seminar der også den sveitsiske bondelagslederen Beat Röösli kommenterte. Han la vekt på at både Norge og Sveits har levende bygdeliv, men han var bekymret for at bonden blir en ren landskapsforvalter istedenfor matprodusent når tilskudd ikke er knyttet til produksjon.

Les “Den sveitiske bonden i skvis” hos Norges Bondelag

Last ned hele rapporten hos AgriAnalyseALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag