Lokallagssamlinger i Botne og Hillestad


09.04.18. Lørdag kunne vi lese om vinterens samlinger i Lardal. Et annet lag som er aktive for sine medlemmer er Botne og Hillestad. Siden januar har de arrangert kurs i varme arbeider, hatt innspillsmøte før jordbruksforhandlingene og fellesmøte med Hof Bondelag om Eikernvassdraget. I tillegg arrangerte de åpent møte om korn  og kornhåndtering sammen med lokallagene i Hof og Sande og Strømm rett før påske.


Kornmøte BHBL 220318 ca 30 frammøtte

Kornmøtet har vi omtalt i en egen sak tidligere.

 

18. januar arrangerte Botne og Hillestad Bondelag kurs i varme arbeider. Det var 15 kursdeltagere, og alle besto eksamen. I tillegg til faglig kursing bet ble servert pizza.

 

I forkant av jordbruksoppgjøret oppfordres alle lokallag til å komme med innspill. Dette løses litt ulikt, men i Vestfold inviterer mange lokallag til et medlemsmøte hvor alle medlemmer kan fremme sine synspunkt om hva som må prioriteres i år. Botne og Hillestad Bondelag hadde et slikt medlemsmøte hjemme hos Christel Haugerud 6. februar. Der jobbet lokallaget seg gjennom et arbeidshefte fra Norges Bondelag og lble enige om et innspill til jordbruksforhandlingene.
Det var 10 som kom og det ble en god diskusjon. Også her ble det servert pizza.

 

Botne og Hillestad Medlemsmøte 15.februar om vannforvaltning

Samfunnet stiller strenge krav til rent vann i både drikkeglasset og i vassdragene våre. 15. Februar hadde Botne og Hillestad Bondelag møte sammen med Hof bondelag om forurensning og avrenning i Hillestadvassdraget og spredt avløp. Det kom 35 på dette møte. Rolf Hillestad er leder for styringsgruppa i vannområdet. Han ønsket velkommen. Deretter slapp Bjørn Ramberg fra Holmestrand kommune til og orienterte om spredt avløp.

 

Botne og Hillestad Medlemsmøte 15.februar Eikernvassdraget Gunnar Kleven orienterte

Før de fremmøtte fikk pizza ble det en sekvens med fokus på avrenning fra landbruket. Her er det Gunnar Kleven (i midten) fra Fylkesmannens i Vestfold som har ordet.

 

Botne og Hillestad Medlemsmøte 15.februar Eikernvassdraget 2

Etter serveringen fortalte Tore Felin om hva som er gjort så langt før det avslutningsvis ble en prat om deltakelse i en prosjektgruppe.

 

Dette viser at lokallagene i Vestfold Bondelag har mange saker de engasjerer seg i, i tillegg til å spille en viktig sosial rolle i nærmiljøet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag