Lokallagssamling på Gjennestad


24.09.15. Den årlige samlinga for lokallaga i Vestfold Bondelag ble holdt på Gjennestad Gartnerskole tidligere denne uka. Samlinga markerer starten på et nytt arbeidsår for organisasjonen, og er en nyttig sammenkomst før lokallagene skal gjennomføre årsmøter og planlegge andre aktiviteter. Hovedtema var økonomien i lokallaga, høsten og vinterens viktigste oppgaver”, samt informasjon om Grønt bedriftsseminar
for framtidsbonden i Vestfold.  


Lokallagss. 210915. Thorleif.

Fylkesleder Thorleif Müller ønsket velkommen, og delte ut ros til lokallaga, særlig for arbeidet med Åpen Gård.

Han var også innom den nylige flom-situasjonen, og berømmet landbruket for å stille opp for samfunnet og hverandre.

Han sa seg også glad for det gode samarbeidet som er mellom myndighetene og Vestfold Bondelag i den forbindelse.

Av andre tema kan nevnes, kornøkonomi, beredskapsplan, jordvern, konsesjonlov, tollvern m.m.

 

 

Lokallagss. 210915. Elin og Thorleif.

Org.sjef Elin Røed gjennomgikk de viktigste elementene i økonomien i lokallaga, og var i den forbindelse innom blant annet tilbakeføring av kontingent og aktive lokallagsmidler. 
Hun gjennomgikk også en av høstens viktigste oppgaver for lokallaga.  Det er å besøke gjenvalgte/nyvalgte ordførere og servere dem en “Vestfold-lunsj”.

 

 

Lokallagss. 210915. Salen 1

En stor og lydhør forsamling fikk med seg mange nyttige orienteringer, og ble deretter inndelt i grupper for å komme med viktige tilbakemeldinger til fylkeslaget på ulike tema.

 

Lokallagss. 210915. Hans H

Hans Huseby orienterte om det nye opplæringskonseptet som er i startgropa.  Lokallaga ble utfordret til å komme med forslag på unge og/eller nyoppstarta bønder som kan tenkes å være interessert i dette.  Deltakerne vil få innføring økonomi, regelverk og rammebetingelser, og ikke minst hvilket ansvar man har, bl.a. overfor samfunnet, og de viktigste tingene man må forholde seg til som bedriftsleder.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag