Lokallagsmøte på Gjennestad


26.09.14. Lokallagene i Vestfold Bondelag var mandag samlet på Gjennestad for å diskutere prioriteringer, dele erfaringer lokallagsarbeidet og få siste nytt fra blant annet jordleieprosjektet og verveutvalget.


De tillitsvalgte i salen

Tradisjonen tro inviterte Vestfold Bondelag alle sine lokallag til samling på Gjennestad Gartnerskole denne uka. Det markerer starten på et nytt semester for organisasjonsarbeidet og er en nyttig sammenkomst før lokallagene skal arrangere egne årsmøter.

 

På bildet over ønsker Hans Edvard Torp, leder i Vestfold Bondelag velkommen og deler noen tanker om hva Bondelaget må prioritere etter ett år med blåblå politikk.

 

Harald Lie orienterte fra verveutvalget

Nestleder Harald Lie orienterer her fra verveutvalget, som hadde hatt møte tidligere på ettermiddagen. Årets vervekampanje er rettet mot unge bønder og det er et mål at alle nye bønder under 36 år skal få besøk av sitt lokallag hjemme på gårdstunet! Alle lokallag skal ha en verveansvarlig og det er veldig mange gode grunner for å være medlem i Bondelaget.

 

Elin kom med lekkasjer fra jordleieprosjektet

Org.sjef Elin Røed og de andre ansatte på fylkeskontoret orienterte om litt praktisk lokallagsarbeid og skrøt av innsatsen lokallagene har lagt ned i Åpen Gård. I år igjen! Mellom 15-20 000 mennesker har vært innom årets Åpen Gård i Vestfold.

 

Elin Røed kunne forøvrig fortelle at jordleieprosjektet er i ferd med å avsluttes. Hun benyttet anledningen til å røpe noen interessante funn fra prosjektrapporten.

 

Lokallagene i sørfylket i gruppearbeid

Både jordleie og erfaringsutveksling fra lokallagsarbeidet var tema for gruppearbeid. Mange av gruppene brukte mye tid på å diskutere jordleiesituasjonen og hvordan dette kan tas opp i lokallagene.

 

VBU orienterte om høstarrangement

Vestfold Bygdeungdomslag arrangerer NBUs Høstarrangement i Andebu 3.-5. oktober. Ingrid Andvik, Inger Martha Skjelland og Pål Tveitan fra arrangementskomitéen slapp derfor til på slutten. De orienterte om arrangementet og benyttet anledningen til å be om litt dugnadsinnsats. Flere lokallag skal bidra som vakter. Er du interessert i å hjelpe til kan du ringe Pål
Tveitan på mobil 40466310. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag