Lokallagsarbeidet er i gang


26.09.19. Mandag kveld samlet Vestfold Bondelag lokallaga til møte på Gjennestad. Dette markerer starten på arbeidsåret i lokallaga. Det nærmer seg lokale årsmøter og valgkomiteer i hele fylket er nå satt i gang. Lokallaga ble oppdatert på de viktigste sakene Bondelaget jobber med og politisk situasjon etter valget av fylkesleder Thorleif Müller (bildet). Kontoret bidro med praktiske tips før gjennomføring
av lokalt årsmøte.


 

Thorleif ønsket lokallaga velkommen og gikk igjennom nytt og nyttig fra 2019

Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag, ønsket velkommen til høstens første samling for lokallagene. Innledningsvis berørte han årets avlingssituasjon, samt viktige nasjonale og lokale saker Vestfold Bondelag har jobbet med og jobber med for øyeblikket; Valget 2019, nedskalering av melkeproduksjon, plastproblematikk. Dessuten kunne han fortelle at gartnerutdanninga vil være tilbake på Gjennestad neste høst. Da skal vi i næringa
sørge for å bidra med nok lærlingeplasser og reklamere for studiet.

 

Det kom flere spørsmål og tilbakemeldinger fra engasjerte lokallagsrepresentanter.

 Lokallagsarbeidet og tips til gjennomføring av årsmøtet v org sjef Elin Røed

Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag (på bildet over) hadde sin årlige pep-talk før lokallagenes årsmøter. Det er en del formaliteter som skal på plass med innkallinger, årsmeldinger, igangsetting av valgkomitéer, gjennomføring m.m. -Og husk å skrive protokoll og send den inn til oss på fylkeskontoret! var den klare meldingen fra orgsjefen, som viste til at det ligger en mal for årsmøteprotokoll på
Norges Bondelags hjemmeside.

 

Berørt ble også organisasjonsprosessen og sammenslåing med Telemark Bondelag. Røed understreket derimot at sammenslåing på fylkesnivå ikke er et signal om sammenslåing lokalt. Egentlig tvert i mot. Vestfold Bondelag er veldig glad for engasjementet de mange lokallagene skaper rundt i alle bygder! Org.sjefen skrøt også av oppmøtet – 30 tillitsvalgte stilte og nesten alle lokallag var representert!
 Gruppearbeid for lokallagene i det nye Larvik

Etter pause med “Gjennestads hjemmebakte” var det gruppearbeid. Over diskuterer lokallaga i Larvik med hverandre og fylkesleder Thorleif Müller.

 Gruppearbeid Hof Botne og Hillestad Sande og Strømm

Fylkesstyremedlemmene var fordelt ut på de forskjellige gruppene. Nestleder Silje Eckdahl var med på gruppearbeidet til Botne og Hillestad, Hof, Sande og Strømm.

 

Gjennomgang av gruppearbeid v dagens møteleder Silje Eckdahl

Gjennomføring av lokale årsmøter og oppfølging av lokal- og fylkestingsvalget og kontakt med nye politikere var to av flere tema som ble diskutert. Gode råd og tips ble delt i plenum etter gruppearbeidet. Det var nestleder Silje Eckdahl som var kveldens møteleder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag