Lokallagsarbeidet er i gang


Publisert: 28.09.2021

Aslak Snarteland og Silje Eckdahl, leder og nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag, ønsket onsdag kveld velkommen til høstens første samling for lokallagene. Dog digitalt.

Siste nytt fra Norges Bondelag og fylkeslaget

Innledningsvis kommenterte Snarteland valgresultatet og hvordan det nå jobbes for å få en best mulig regjeringserklæring. Han brukte også god tid på status i tilleggsforhandlingene, både hva disse forhandlingene er kontra ordinære jordbruksforhandlinger og forventningene til resultatet nå som ny regjering skal fullføre tilleggsforhandlingene. Berørt ble også arbeidet som nå gjøres med frostskadene hos mange fruktbønder og siste nytt fra ryktebørsen rundt ny gjødselvareforskrift.

Det kom flere spørsmål og tilbakemeldinger fra engasjerte lokallagsrepresentanter.

Praktiske tips og påminnelser

Elin Røed, org.sjef i Vestfold og Telemark Bondelag hadde sin årlige pep-talk før lokallagenes årsmøter. Det er en del formaliteter som skal på plass med innkallinger, årsmeldinger, igangsetting av valgkomitéer, gjennomføring m.m. -Husk at årsmøtene skal være formelle, ikke en syklubb. Så husk å skrive protokoll og send inn beskjed til oss på fylkeskontoret hvis det er lederskifte. Vi vil også ha navn på folk i valgnemnda! var den klare meldingen fra orgsjefen, som viste til at lokallagene nå har mulighet til å lagre årsmeldinger og protokoll via Min side/Mitt lokallag.

Silje Eckdahl, som også var kveldens møteleder, minnet også om noen viktige aktiviteter utover i tillegg til årsmøter i lokallaga, f.eks Ledermøtet 12.-13. november og Landbrukshelga 2022 siste helga i januar.

Det var satt av god tid for lokallagene til å diskutere og utveksle erfaringer med hverandre og sin fylkesstyrekontakt. I år måtte det skje i såkalte breakoutrooms i Zoom, men vi gleder oss til fysiske diskusjoner igjen.

Gruppearbeid for lokallagene i det nye Larvik

Her fra tilsvarende gruppearbeid under oppstartsmøte på Gjennestad i 2019.

Gruppearbeid Hof Botne og Hillestad Sande og Strømm

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag