Lokallaga i Larvik bekymret for landbrukskontoret


Publisert: 13.11.2019

Diskusjon om landbrukskontoret under årsmøtet i Hedrum Bondelag
Diskusjon om landbrukskontoret under årsmøtet i Hedrum Bondelag

De lokale bondelagene i Larvik har nå gjennomført sine årsmøter. På flere av disse har det blitt diskusjoner rundt konsekvensene av kommunens pågående omorganisering. På bilde til venstre er det kommunestyremedlem og tidligere varaordfører Olav Nordheim som “måtte stå skolerett” ovenfor de andre medlemmene i Hedrum Bondelag.

Engasjement Rundt Landbrukskontoret I Larvik
Engasjement Rundt Landbrukskontoret I Larvik

De lokale bondelagene synes det er bekymringsfult at en av landets viktigste landbrukskommuner ikke skal ha eget landbrukskontor og egen landbrukssjef. Forrige helg var det også en artikkel i Østlands-Posten som viste at det er flere politikere som nå ønsker å se nærmere på saken.

Samarbeidsrådet for bondelaga i Larvik har denne uken sendt et brev til kommunens rådmann og ordfører hvor det ber om en skriftlig tilbakemelding på situasjonen rundt landbrukskontoret;

Bekymringsmelding for hvordan det går med landbrukskontoret i Larvik. 

Vi viser til oppslaget i Østlands-Posten lørdag 2. november. Der fremgår det at det i Larvik ikke skal være en egen landbrukssjef lenger. Stillingen som ble lyst ut etter at den gamle jordbrukssjefen gikk av med pensjon trodde alle skulle gå til Håvard Gulliksen som var konstituert i stillingen. Han har bred og god kompetanse. Dette skjedde ikke og det var en næringsrådgiver som fikk stillingen.  I avisartikkelen er Per Manvik sitert på at vedkommende er «helt ufaglært uten et snev av kompetanse om en av landets beste landbrukskommuner».  
Det fremgår videre at dette har medført stor misnøye blant de ansatte på landbrukskontoret.
Det går også rykter om at stillingen til en som er langtidssykemeldt ikke vil bli erstattet. Det samme gjelder også stillingen til en som går ut i fødselspermisjon på nyåret.
Larvik er en av landets største og mest aktive landbrukskommuner.  Det å ha et sterkt landbrukskontor er viktig for alle de som driver landbruk i kommunen. I tillegg er det mange lovpålagte oppgaver dette kontoret skal gjøre.
Vi i bondelaga i Larvik er sterkt bekymret over situasjonen og vi ber om at ledelsen i kommunen ved ordfører og rådmann tar grep slik at vi fremdeles kan ha et sterkt landbrukskontor i Larvik. Vi ber også om et skriftlig svar på denne henvendelsen. 

Et velfungerende landbrukskontor er viktig, så det blir spennende å se hva de får til svar.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag