Lokallaga er i gang


29.09.18. Mandag kveld samlet Vestfold Bondelag lokallaga til møte på Gjennestad. Dette markerer starten på arbeidsåret i lokallaga. Det nærmer seg lokale årsmøter og valgkomiteer i hele fylker er nå satt i gang. Lokallaga ble oppdatert på ståa i Bondelaget og politisk situasjon av fylkesleder Thorleif Müller (bildet). Kontoret bidro med praktiske tips før gjennomføring av lokalt årsmøte.


 Thorleif Müller har ordet

Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag, lovte å ikke snakke mye om tørke, men brukte litt tid innledningsvis på å orientere om sommerens tilleggsforhandlinger og krisepakka. -For de som måtte ta et valg om å kjøpe rundballer til 1800 kr stykket fra Island eller slakte ned dyra sine var det viktig å få på plass en krisepakke kjapt. Hadde vi brutt tilleggsforhandlingene måtte norske bønder ha levd i uvisshet på
en behandling i Stortinget i oktober eller november. Da ville det fort ha druknet i andre diskusjoner rundt statsbudsjettet, understreket Müller. Det kom flere spørsmål og tilbakemeldinger fra engasjerte lokallagsrepresentanter.

Müller var også innom rovdyrpolitikk, kornprosjekt, arbeid med lovverk og andre foreslåtte endringer, klimaforhandlinger, fylkessammenslåing, arbeid inn mot neste års kommune- og fylkestingsvalg.

Silje ledet møtet

Det var Silje Eckdahl, nestleder i Vestfold Bondelag som ledet møtet.

 

Elin og Elisabeth orienterte fra kontoret

Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag (t.v på bildet over) hadde sin årlige pep-talk før lokallagenes årsmøter. Det er en del formaliteter som skal på plass med innkallinger, årsmeldinger, igangsetting av valgkomitéer, gjennomføring m.m. -Og husk å skrive protokoll! var årets klareste melding fra orgsjefen, som viste til at det ligger en mal for årsmøteprotokoll på Norges Bondelags hjemmeside

Elisabeth Larsen, fra fylkeskontoret (t.h på bildet over), supplerte om hvordan lokallagene skal forholde seg til EUs nye datalagringsdirektiv (GPDR), før Røed avrundet med litt om beredskapsplaner på egen gård.

Lokallagsledersamling 2018 Gruppearbeid2

Etter pause med “Gjennestads hjemmebakte” var det gruppearbeid. Over diskuterer lokallaga i Larvik hvordan vi best mulig kan gi nye tillitsvalgte god opplæring…

 

Lokallagsledersamling 2018 Gruppearbeid

 

Også tørkesommeren, tema til vinterens inspirasjonskurs på Landbrukshelga og samarbeid mellom lokallaga ble diskutert i de ulike gruppene.

 

Avslutningsvis oppfordret Thorleif Müller til å huske på de medlemmene som ikke møter opp på sosiale tilstelninger i lokallaget og ha en ekstra beredskap for å fange opp de som går en tøff høst og vinter i møtet på grunn av årets sesong.

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag