Lokale Bondelag på Skype


Publisert: 03.04.2020

Denne uka har det vært gjennomført telefon/Skypemøter for lokallaga i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag. På grunn av korona-restriksjonene lar det seg ikke gjøre å arrangere fysiske møter. Det er likevel viktig at Bondelaget fungerer, både på fylkesplan og i lokallaga. Nå var det er stort behov for informasjon fra fylkeslederne og ut til de tillitsvalgte i lokallaga.

Koronasituasjonen og konsekvenser for landbruket

Reiserestriksjoner har særlig skapt stor usikkerhet for bønder med arbeidskrevende produksjoner der det blir brukt mye utenlandsk arbeidskraft. Det ble gitt informasjon om hvordan Norges Bondelag jobber med å prøve å sikre tilgang arbeidskraft, både utenlandsk og norsk. Det har også vært jobbet mye med å formidle kunnskap om smittevern og karanteneregler. Mange produsenter opplever nå at det er en stor risiko forbundet med årets sesong. Norges Bondelag ber om risikoreduserende tiltak. Alle ble oppfordret til å følge med på samlesidene om korona hos Norges Bondelag.

Fra møtet med lokallaga i Tønsberg. 10 logget på 5 minutter før møtestart. Møteleder Hans Jørgen Olsen Røren er klar.
Fra møtet med lokallaga i Tønsberg. 10 logget på 5 minutter før møtestart. Møteleder Hans Jørgen Olsen Røren er klar.
Telemark samlet alle lokallaga i ett møte sammen med fylkesstyret. 18 stk fikk med seg hele møtet som varte en time.
Telemark samlet alle lokallaga i ett møte sammen med fylkesstyret. 18 stk fikk med seg hele møtet som varte en time.

Årets jordbruksforhandlinger

Fylkesleder Thorleif Müller i Vestfold og organisasjonssjef Jan Thorsen i Telemark, fortalte lokallaga om bakgrunnen for at det ikke lar seg gjøre å gjennomføre ordinære jordbruksforhandlinger i år. Styret i Norges Bondelag ber om at forhandlingsutvalget får fullmakt til å arbeide for å komme fram til en best mulig jordbruksavtale med de begrensninger som ligger i den krevende situasjonen landet befinner seg i. Dersom vi klarer å gjennomføre en form for forhandlinger, vil de være forenklet og lite detaljert. Lokallaga har gjort en stor jobb med å sende inn innspill til forslag og prioriteringer til årets jordbruksoppgjør. Fylkeslederne beklager at lokallaga må forberede seg på at mye av dette ikke vil bli tatt med videre i år. I dag, 3. april, gjennomføres representantskapsmøtet i Norges Bondelag på Skype. Da samles styret, fylkeslederne og representanter fra samarbeidende organisasjoner for å vedta en veien videre angående årets forhandlinger.

Det er slik vi helst vil gjennomføre møter med lokallaga, sier fylkesleder Thorleif Müller. Bildet er fra pizzamøtet på Gjennestad i 2019
Det er slik vi helst vil gjennomføre møter med lokallaga, sier fylkesleder Thorleif Müller. Bildet er fra pizzamøtet på Gjennestad i 2019

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag