Løk fra Vestfold skaper store verdier


21.07.17.  Grønnsakproduksjonen i fylket bruker bare fire prosent av jordbruksarealet, men står for en tredjedel av den plantebaserte jordbruksomsetningen. – Kepaløk og vårløk er store produksjoner som gjør at Vestfold dekker markedet for løk sammen med Toten og Hedmark, forteller landbruksdirektør Olav Sandlund til Bondebladet. – Larvik er landets største løkkommune, sier han. Og legger til at også tidligpotet
setter Vestfold på kartet, sammen med Reddal i Agder.  Les mer i Bondebladet.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag