Liten støtte for å fjerne konsesjonsloven


23.12.14 Landbruksministeren får så langt lite støtte for å fjerne konsesjonsloven. Regjeringa sendte i oktober ut på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikta.  88 kommuner har hittil sendt svar. Bare 4 av disse støtter regjeringens forslag, 79 sier nei til fjerning av loven og en kommune vil ha konsekvensutredning. Også fylkeskommunene uttaler seg, og Vestfold Fylkeskommune sier nei til å oppheve konsesjonsloven. Norges
Bondelag frykter at en fjerning av lovene vil ta fra det norske samfunnet kontroll over norsk matproduksjon.

Les mer hos Norges Bondelag

Les Vestfold Fylkeskommunes vedtakALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag