Liten orm gjør stor skade på åkrene landet rundt


30.06.15. Norske kornbønder taper i dag store beløp på grunn av en liten rundorm som skader røttene og svekker avlingsveksten. -Vi har sett betydelig flere  tilfeller av korncystenematode i Vestfold i år enn det som vi normalt ser, sier John Ingar Øverland i NLR Viken.


Der nematodene herjer blir det vanligvis flekker i åkeren med kortvokste planter. Bildet viser havreåker i Nordby i 2012.  Foto Erling Fløistad, hentet fra Nationen.no

Korncystenematoder er små rundormer som skader røttene på korn og andre grasarter.

 

Der de herjer blir det vanligvis flekker i åkeren med kortvokste planter (se bildet over som er hentet fra Nationens omtale av problemet). Det kan også bli unormalt mye ugras. Spiring og vekst kan dessuten være dårlig i vårsesongen. Disse småsnylterne finnes i alle korndistriktene i Norge – fra Agder-fylkene til Nordland.

 

Bedre kjennskap til symptomene og bevissthet rundt valg av kornsorter kan være med på å redusere angrepene av korncystemenatodene, skriver Nationen

 

Vi kontaktet NLR Viken for å høre status på kornåkrene i Vestfold.

 

John Ingar Øverland rådgiver hos NLR Viken

John Ingar Øverland, rådgiver hos Norsk Landbruksrådgiving Viken

 

-Vi har sett betydelig flere  tilfeller av korncystenematode i Vestfold i år enn det som vi normalt ser, sier John Ingar Øverland i NLR Viken. -Vi kan for så vidt ikke si med sikkerhet at det er korncystenematode før det er bestemt med jordprøver av Bioforsk Plantehelse, men mange av planterøttene vi har sett på har hatt så typiske symptomer at det ikke har vært noen tvil.

 

Det er viktig at de som har mistanke om angrep tar ut jordprøver straks etter tresking, helst i overgangssonen mellom det dårligste og normal åker. 

 

-Ved uttak av prøver må det rekvireres bestemmelse av art korncystenematode, ikke bare en bestemmelse av at den er til stede, oppfordrer Øverland. Da kan man året etter velge en kornsort som er resistent mot den arten som er i jorda. Noen ganger finnes flere arter av korncystenematode.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag