Lite til satsinger og inntektsvekst


07.05.19 I dag la Staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Det har en ramme på 1 milliard. – Det kreves 890 millioner bare å kompensere for økte kostnader det neste året.  Da er det ikke mye igjen til satsinger og inntektsvekst. Det er derfor et utfordrende utgangspunkt for forhandlingene, sier Müller, som mener et inntektsløft er viktig for at unge skal satse på bondeyrket.  


Det er nå ei uke siden Jordbruket leverte sitt krav. Der er hovedprioriteringene er et økonomisk løft for korn, grønnsaker, potet, frukt og bær. Kravet la også vekt på å styrke av små- og mellomstore gårdsbruk.

Jordbruket la i sitt krav til rette for en inntektsøkning for bøndene som ville redusert inntektsavstanden mellom næringa og andre grupper i samfunnet. Staten tilbud legger også opp til en viss heving av inntektsnivået utover prosentvis lik som andre.


– Dette er en annerkjennelse av at inntektsnivået i landbruket må heves, men det legges inn altfor lite.  Prosentvis økning fra et lavt nivå blir jo som kjent lite, sier Thorleif Müller som er opptatt av å måle inntektsøkningen i kroner, ikke prosent.


Korn

Vestfold er et stort kornfylke. Jordbruket krever et økonomisk løft for kornbonden, både med økt kornpris og noe økte tilskudd.


– Staten tilbyr oss 12 øre i økt kornpris, mot vårt krav på 17 øre, forteller Müller. – I tillegg er det lite økning på andre tilskudd til korn. Jeg er skuffa over dette og håper forhandlingsutvalget klarer å bedre dette.

Satsing på grønt
Jordbruket tar i sitt krav til orde for et innovasjons- og vekstprogram for grønnsaker, potet, frukt og bær. Dette er staten positive til, men de har foreløpig bare satt av halvparten av det vi foreslo.
– I Vestfold har vi har mange dyktige, effektive og innovative bønder som dyrker grønnsaker, poteter, frukt og bær. På disse produktene er det en stor andel import, og vi har store muligheter til å
produsere mer i Norge, sier Thorleif Müller. – Her håper jeg at vi får på plass en skikkelig satsing!

 

Stor avstand
KrFs inntog i regjeringa, med Olaug Bollestad som statsråd, har skapt større forventningene blant bøndene i Vestfold. KrF har ofte omtalt seg selv som garantisten for en god landbrukspolitikk, men et mangfold av gårdsbruk i hele landet.

– Vi hadde ventet at det skulle komme mer på det vi kaller struktur, det å ta vare på små og mellomstore bruk. Her har vi mange gode tiltak i vårt krav, men jeg kan ikke se at staten kommer oss i møte på dette feltet. Det er jeg skuffa over, avslutter Müller.


Jordbruket vil nå bruke den tiden som er nødvendig for å gå igjennom tilbudet og bestemme om det er grunnlag for å gå i forhandlinger eller ikke.

I kveld samles de lokale Bondelaga i Vestfold for å diskutere statens tilbud. De skal også finpusse aksjonsplanene i tilfelle brudd i forhandlingene.

 

AU 2018 Studerer Statens tilbud

Leder Thorleif Müller og nestleder Silje Eckdahl studerer statens tilbud (arkivfoto fra 2018)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag