Listhaug på gårdsbesøk


19.08.14 "Problemet er ikke hvilke gårder Listhaug har valgt å besøke, men måten hun i ettertid bruker dem for å legitimere egen politikk", sier org sjef Elin Røed i et leserinnlegg som ble trykket i Nationen mandag. Bildet er fra da landbruksminister Sylvi Listhaug var på besøk i Vestfold. Vi opplever stadig at Listhaug bruker utsagn fra enkeltbønder som argumentasjon for egen politikk. Klikk “les mer” for å se leserinnlegget.


 Elin Røed Org sjef Vestfold Bondelag lite.jpg

Listhaug på gårdsbesøk
Av Elin Røed
Organisasjonssjef Vestfold Bondelag

 

Forrige tirsdag hadde Nationen et stort oppslag om at mange er skuffet over hvordan Listhaugs besøk i fylkene er lagt opp. Kritikken går på at hun velger bort vanlige gårdsbruk til fordel for besøksgårder, sagbruk og bryggerier. Ved gårdsbesøk har hun vært hos relativt store produsenter, og flere av bøndene er FrP-politikere.

Problemet er ikke hvilke gårder Listhaug besøker. Jeg tror hun helt fint klarer å sortere hva som er representativt. Problemet er når hun i ettertid bruker disse besøkene som argumentasjon for egne forslag og til å undergrave organisasjonenes rolle.

 

Jeg har i flere sammenhenger underet meg over at Listhaug så enkelt avfeier innspill fra Norges Bondelag. I debatter på TV og i møter har jeg hørt henne si at hun ikke tror på at Bondelaget representerer bonden.  – Jeg har selv snakket med bønder, sier Listhaug, og de hun har snakket med har en annen mening. Senest i debatten på Arendalsuka 13.08 sa hun at hun hadde snakket med bønder i Ulvik som vil investere og satse. –Dette viser at vår
politikk vil føre til økt produksjon, sa Listhaug i debatten.

 

Å underbygge egen politikk med utsagn fra enkeltbønder er ikke tilfredsstillende. Om disse er tilfeldig eller strategisk valgt spiller ingen rolle. Dette blir en "5-på-gaten"-argumentasjon. Norges Bondelag har over 60 000 medlemmer og organiserer 2/3 av alle aktive bønder. Bondelagets meninger er et resultat av en demokratisk prosess.

Frivillige interesseorganisasjoner er en viktig del av vårt demokrati og vår samfunnsmodell. Organisasjonene er bindeledd mellom enkeltmennesker og storsamfunnet og betyr mye for innbyggernes motivasjon for aktiv demokratideltagelse. Interesseorganisasjoners rolle var en del av grunnstrukturen i vårt sivile samfunn lenge før sosialdemokratiet ble en maktfaktor. Dette handler derfor om viktigere ting enn venstre- og høyresiden i norsk politikk.

 

Det er ikke avgjørende hvilke gårder en landbruksminister besøker. Men når en statsråd velger å høre mer på uttalelser fra enkeltaktører enn på organisasjoner som representerer bredden, er det på sikt et demokratisk problem.

Leserinnlegg 180814

Leserinnlegg i Nationen 18.08.14


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag