Listhaug møter Vestfold Bondelag 1. april


31.03.14 Landbruksministeren kommer på fylkesbesøk til Vestfold tirsdag 1. april. Hun skal besøke både gårder og foredlingsbedrifter. Leder i Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp og org sjef Elin Røed skal være med på hele programmet. På slutten av dagen er det satt av tid til et møte med Bondelaget og Småbrukarlaget. -Vårt hovedbudskap til Listhaug er at også Vestfoldbonden er avhengig av en aktiv landbrukspolitikk,
sier Torp. For eksempel er tollvern og et marked i balanse er helt avgjørende for å kunne ta ut priser for produktene våre.

Se programmet for Listhaugs fylkesbesøkALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag