Listetoppene koste seg blant vårløk, urter og blomster!


31.08.15. Fredag var det duket for politikerdebatt med klimasmart landbruk på agendaen da Vestfold Bondelag inviterte fylkespolitikerne til Skjærgaarden Gartneri i Åsgardstrand. Men før debatten var det traktorsightseeing, kokkekamp og god, lokal mat for både politikere og bønder.


Fylkespolitikerne ønskes velkommen av fylkesleder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller

Det var et topptungt politikerpanel som fredag deltok på Vestfold Bondelags valgkamparrangement.  I alt 16 politikere stilte og alle partier stilte med sine 1.kandidater. 

Det viser at fylkespolitikerne i Vestfold tar mat og landbruk på alvor!

Skjærgaarden Gartneri ble de tatt i mot av både lokale bønder og representanter for Vestfold Bondelag. Etter velkomst ved fylkesleder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, ( bildet over) fikk vi alle en flott traktorsightseeing på gården til Kristin Stenersen og Bjørge Madsen. De driver Skjærgaarden Gartneri og er et eksempel på at en kan få til stor verdiskaping
selv om gården ikke er den største.

Skjærgaarden Gartneri er Norges største på vårløk

Skjærgaarden Gartneri er Norges største på vårløk og har store planer for videre drift. De har laget en egen plan for dette som et motsvar til andre naboers planer om nedbygging av denne svært verdifulle matjorda. De er svært bevisste på å drive bærekraftig, noe vi fikk se mange eksempler på.

Bjørge Madsen orienterte om de naturgitte fortrinnene for matproduksjon rundt deres eiendom og hvordan de jobber for å bedre jorda ytterligere

Bjørge Madsen orienterte om de naturgitte fortrinnene for matproduksjon rundt deres eiendom og hvordan de jobber for å bedre jordkvaliteten ytterligere, blant annet med å bruke egen kompost fra vårløkproduksjonen.

Etter omvisningen var det tid for konkurranse. Partiene ble delt inn i lag og Vestfoldkokkenes Mesterlaugs oldermann, Harald Nesse, forklarte hva de skulle gjøre – pynte hver sine salatfat med råvarer fra gården.

Politikerne i åkeren

Dermed bar det ut i nærliggende blomsterenger, urtehager og åkrer med politikerne!

6 Den grønne fløy med MDG og SV

Miljøpartiet de grønne og SV utgjorde “den grønne fløy” og samarbeidet godt med sin klimavennlige salat.

Blåblå og V  var lag nummer 2. Hva skal vi bruke dette kålhodet til mon tro, Rune Hogsnes?

I midten jobbet dagens regjeringskamerater, Høyre og Frp, med god hjelp fra Venstre. Blant alle blomster og urter fant Rune Hogsnes en rad med kålhoder og lurer her veldig på hva han skal bruke et slikt kålhode til?

Rødgrønt m KrF

Mange mente at lag 3 var “dreamteam”, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Blomsterbuketten til Hans Hilding Hønsvall falt i hvert fall i smak hos de andre damene på laget!

Dommerpanelet fra Vestfoldkokkenes mesterlaug m Oldermann Harald Nesse i midten

Og alle lagene klarte å plukke og presentere flotte fat i løpet av den halvtimen de hadde til rådighet. Så var det opp til kokkene i Vestfoldkokkenes Mesterlaug, med oldermann Harald Nesse i spissen, å avgjøre hvem som ble vinneren.

Ulike tema om klimasmart landbruk før lunsj. Her orienterer styremedlem Hans Edvard Holtung om landbrukets innsats i biogassprosessen rundt Den Magiske Fabrikken

Før lunsj ble det også tid til noen korte orienteringer om vestfoldbøndenes bidrag til et klimasmart landbruk. På bildet over forteller styremedlem Hans Edvard Holtung om hvordan bøndene skal levere husdyrgjødsel til i “Den magiske (biogass)fabrikken” og ta i mot mye biogjødsel som ellers ville vært et avfallsprodukt for fabrikken.  

Bønder og politikere blandet seg under lunsjen og det ble mange gode prater

Temaene ble fulgt opp i lunsjen hvor politikere og bønder satt om hverandre og det ble mange gode prater.

Vestfoldkokkenes mesterlaug hadde laget nydelig lunsj

Vestfoldkokkenes Mesterlaug hadde laget en nydelig lunsj basert på lokale råvarer fra Vestfold!

Det var H, FrP og V som vant kokkekampen

Regjeringspartiene har måttet tåle en god del kritikk fra landbruket for politikken de fører. Det var derimot ingen tvil om at H, Frp, med god hjelp fra Venstre, vant kokkekampen denne gangen!

Politikerdebatten ledet av org sjef Elin Røed

Tiden etter lunsj var satt av til politikerdebatt, ledet av orgsjef Elin Røed. Alle førstekandidatene stilte, f.v Frode Hestnes (FrP), Rune Hogsnes (H), Kåre Pettersen (V), Hans Hilding Hønsvall (KrF), Harald Moskvil (MDG), Kathrine Kleveland (SP), Arve Høiberg (AP) og Nell Gaalaas-Hansen (SV).

Under hovedoverskriften “Hvem skal eie jorda og hva skal den brukes til?” ble det god debatt om jordvern og bærekraftig arealpolitikk i Vestfold, hvorfor en har konsesjonslov og odelslov i Norge, kompetansekrav i landbruket og de naturgitte fortrinn vi har for matproduksjon i Vestfold, ansvaret som følger av dette og mulighetene det gir når oljeøkonomi etterhvert må erstattes med bioøkonomi. 

Å gjengi debatten vil ta for lang tid, men det var tydelig forskjell mellom partiene på mange av områdene og politikerne skal vite at alle fagre valgløfter nå er notert av Vestfold Bondelag!  

  • “Vi har lært mye av å ha landbruks- og matministeren i et par år, men har større tro på lokaldemokratiet enn nasjonale og regionale føringer på jordvern. Ønsker fortsatt landbruk men med nye virkemidler” Frode Hestnes, FrP
  • “Dere har verdens viktigste vare – mat – og det er en økende respekt for jordvern. Lover å ha et strengt jordvern og være en vokter for eiendomsretten” Rune Hogsnes, H
  • “Det er den aktive bonden som skal eie jorda og fagre ord om jordvern (og RPBA) må følges opp i praksis.” Kåre Pettersen, V
  • “Kålhoder og mennesker trives på den beste matjorda, må legge til rette for mer utvikling på de 80% av Vestfold som ikke er matjord! Vil fortsatt være garantist for norsk landbruk og ønsker avgift på omdisponering av matjord.” Hans Hilding Hønsvall, KrF
  • “Nulltoleranse for bygging av næring og boliger på matjord. Større enheter er ikke sunt landbruk”. Harald Moskvil, MDG
  • “Jordvern og landbruk er våre hjertesaker. I en t-skje matjord er det flere organismer enn det er mennesker på denne kloden. Ønsker lovfestet vern av matjorda og halvere halveringsmålet for omdisponering”. Kathrine Kleveland, SP
  • “Neste gang vi rullerer RPBA skal vi ikke bygge ned 1 daa matjord! Vestfold har mulighet til å bli best på bioøkonomi og er ekstra avhengig av importvern! Arve Høiberg, AP
  • “Konsesjonsloven skal beholdes og de som eier matjord forvalter en fellesgode det skal produseres mat på. Venter på endelige utredninger før vi bestemmer oss for stasjonsplassering i Horten, men er foreløpig for Bakkenteigen.” Nell Gaalaas-Hansen, SV
Politikerne fikk to kasser hver med råvarer fra Skjærgaarden Gartneri

Debatten viste at politikerne i Vestfold jevnt over tar Vestfolds bønder, matproduksjon og matindustri på alvor og det var vel fortjent at de fikk med seg et par kasser hver med utsøkte råvarer fra Skjærgaarden Gartneri da debatten var over.

Også NRK var med og under er noen linker til deres dekning av arrangementet

Reportasje hos NRK Vestfold

 Hør innslag om arrangementet på NRK Vestfold


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag