Lisensjakt på ulv fra 1. oktober


29.09.14. Rovviltnemnda har bestemt at det kan felles to ulv i Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Skader og tap på beitedyrer påvist både i år og i foregående år. Rovviltnemnda skriver i vedtaket at lisensfelling vil være nødvendig for å begrense ulvens utbredelse i regionen og avgrense fremtidige tap.

Les mer om rovviltnemndas vedtak på skog.no

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag