Lisensfelling av ulv gjenåpnet i Vestfold


10.01.16. Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtok like før jul å øke kvote for lisensfelling av ulv i 2015/2016. Lisensfellingen ble avsluttet i slutten av oktober som følge av fylt kvote. Med grunnlag i nye opplysninger om forekomst av ulv i regionen, er kvoten økt med to dyr. Lisensfellingen startet derfor opp igjen 1. januar.

Les mer om gjenåpnet lisensfelling av ulv hos Fylkesmannen i BuskerudALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag